Internetová sbírka Den zvířat (1. 9. – 4. 10. 2021)

Máme velkou radost z toho, že jsme byli opět přizváni k účasti ve velké internetové charitativní sbírce s názvem Den zvířat, která bude probíhat od 1. září do 4. října 2021, kdy se slaví Mezinárodní den zvířat.

Jedná se v Česku největší charitativní sbírku pro psí, kočičí útulky a pro zařízení, která pomáhají týraným koním či hospodářským zvířatům. I my jsme jedním ze 126 subjektů, mezi které bude výtěžek této sbírky spravedlivě a rovnoměrně rozdělen.

Cílem pořadatelů bylo vytvořit pro opuštěná zvířata sbírku podobnou sbírce „Tříkrálové“, kterou lidé podporují, věří jí a nebojí se o svůj příspěvek. Do sbírky se můžete připojit buď tak, že přispějete na portálu darujme.cz, anebo můžete svůj finanční příspěvek zaslat přímo na transparentní účet projektu, tj. 2901198295 / 2010.

Veškeré informace o této sbírce získáte na webufacebooku či instagramu pořadatele, kterým je Běhejme a pomáhejme útulkům z.s. Budeme vám velice vděčni, pokud se do této sbírky zapojíte a podpoříte tak zvířátka, která potřebují pomoci. ❤️

Veliké díky patří pořadatelům této sbírky i všem hodným lidem, kteří se jakoukoli formou na přípravě této sbírky podíleli, anebo ji podpořili.

Úvodní nádherné video k této charitativní sbírce můžete zhlédnout zde.