Arnošt (VS 009)


Arnošt (VS 009)

Arnoštka od září 2016 na dálku sponzoruje paní Libuše Š., za což jí patří jak náš, tak především Arnoštkův veliký dík! ❤️


Arnoštek se potuloval v zahrádkářské kolonii, byl velmi zanedbaný a zubožený a dožadoval se lidské pomoci. Nyní je z něj veliký a krásný kocour a neúnavný mazel. Arnoštek má ale vleklé zdravotní potíže.

Bylo náročné najít nový domov, přesto se našel. Arnošt nicméně změnu špatně snášel a brzo se vrátil zpět naprosto deprivovaný. Proto už znovu do nabídky dán nebyl.

Arnoštek je v depozitu Pavly P. v Klatovech.