O nás

Na konci roku 2000 se dohodli předseda sdružení Svoboda zvířat Tomáš Popp a Ing. Miroslav Svoboda na založení Sekce na ochranu koček v rámci plzeňské organizace Svoboda zvířat.

Dnes má naše Sekce cca 15 členů, kteří se aktivně zabývají problematikou koček v Plzni a okolí a hlavně pomocí těmto tvorům.

Všechna tato zvířata jsou podle Zákona na ochranu zvířat proti týrání „živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka“.

Máme zázemí v organizaci Svobody zvířat. Připojujeme se bezvýhradně k obecným cílům Svobody zvířat. Další informace o Svobodě zvířat – viz www.svobodazvirat.cz


Náš přístup

Náš přístup spočívá v umísťování koček převzatých od chovatelů, kteří se nemohu dále chovu věnovat, v tzv. depozitech, tj. přímo doma u členů naší Sekce.

Tím, že zvířata jsou začleněna do rodiny, probíhá proces domestikace rychleji. Kočky mají dobré hygienické i stravovací návyky, zvyknou si na trvalou společnost člověka v domácnosti, a tak je proces přechodu do rodiny, která si zvíře převezme od nás, daleko snadnější.


Výroční zprávy

Výroční zprávy Svobody zvířat z let 2008 – 2022 v české a některé i v anglické verzi jsou k dispozici zde.