O nás

Na konci roku 2000 se dohodli předseda sdružení Svoboda zvířat Tomáš Popp a Ing. Miroslav Svoboda na založení Sekce na ochranu koček v rámci plzeňské organizace Svoboda zvířat.

Dnes má naše Sekce cca 15 členů, kteří se aktivně zabývají problematikou volně žijících koček v Plzni a okolí, a hlavně pomocí těmto mnohdy pronásledovaným tvorům.

Naše Sekce se tedy věnuje problematice zejména volně žijících koček. Jsou to všechny opuštěné, bezprizorní, týrané a zraňované kočky, které žijí v blízkosti našich obydlí, na sídlištích, v areálech škol, nemocnic, školek, výrobních podniků atd.

Všechna tato zvířata jsou podle Zákona na ochranu zvířat proti týrání „živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka“.

Všichni však víme o tom, že tato zvířata trpí nedostatkem potravy, nemocemi, zraněními, zimou, že jim provozovatelé areálů, ale i někteří obyvatelé sídlišť všemožně ztrpčují život, pokud je přímo nezabíjejí.

Snažíme se, aby i v této oblasti vítězil humánní přístup k živým tvorům, i když to jsou třeba bezprizorní zvířata. Poukazujeme na zvláště závažné případy týrání koček na různých místech v Plzni a okolí. Připravili jsme pro vás malého průvodce, jak pomáhat kočkám, které z různých důvodů někde trpí – viz rubrika Ke stažení na těchto internetových stránkách.

Máme zázemí v organizaci Svobody zvířat. Připojujeme se bezvýhradně k obecným cílům Svobody zvířat. Další informace o Svobodě zvířat – viz www.svobodazvirat.cz

Co je naším cílem ?

Zlepšit humánní přístup k opuštěným zvířatům v Plzni, v tomto případě především ke kočkám. Při různých jednáních na úřadech zjišťujeme, že osvětu v této oblasti potřebují i samotní úředníci na odborech životního prostředí, kteří by mohli pomoci při prosazování těchto záležitostí. Ke zlepšení uvedené situace je potřeba práce dobrovolníků (bez té to nejde v žádné zemi), ale je potřeba i zájem a iniciativa úřadů. Té se v Plzni občas nedostává.


Jaké máme metody a postupy při zachraňování volně žijících koček ?

Na tomto místě nechceme popisovat postupy při odchytu a léčení odchycených koček, ale spíše náš přístup ke kočkám, než je můžeme předat zdravé, vykastrované a naočkované novým majitelům.

Nejsme příznivci útulků, pokud to nejsou profesionálně vedené útulky s dostatečným prostorovým, personálním i finančním zajištěním. Kolik takových „hi-fi“ útulků ale je? Kolik útulků s ohledem na potřeby a množství opuštěných koček je vůbec ? Víme o tom, že v některých zařízeních, která nesplňují uvedená kriteria, jsou kočky a především koťata (která snadno podlehnou nákaze) při umístění do takového zařízení až z 90% odsouzena k smrti.

Náš přístup

Náš přístup spočívá v umísťování odchycených/nalezených koček v tzv. depozitech, tj. přímo doma (na chalupě, na chatě apod.) u členů naší Sekce. Někdy se povede umísťovat (dočasně) kočky i mimo naše členy. Dle možností jednotlivých členů se jedná o „hnízda“ se 2 až 6 kočkami. Někteří členové mají těch koček i trochu více… 🙂

Tím, že zvířata jsou začleněna do rodiny, probíhá proces domestikace daleko rychleji než v útulku. Kočky zde také získají hygienické i stravovací návyky, zvyknou si na člověka a tak je proces přechodu do rodiny, která si zvíře převezme od nás daleko snadnější.

Nabízí se přirovnání: útulek => ústavní zařízení a depozitum => pěstounská rodina.
Toto přirovnání mluví za mnoho řádek textu… 🙂


Výroční zprávy

Výroční zprávy Svobody zvířat z let 2008 – 2019 v české a některé i v anglické verzi jsou k dispozici zde.