Kočky – jak o ně pečovat

Redakce inzertních novin Annonce oslovila na jaře 2014 naše sdružení zajímavou nabídkou. Byli jsme požádáni, zdali bychom do přílohy jednoho ze sobotních čísel mohli napsat osvětový článek týkající se vhodné péče o kočky.

V této oblasti bohužel stále ještě panuje řada bludů či mýtů a mnoho majitelů kočičích domácích mazlíčků mnohdy při své péči nepostupuje správně či adekvátně.

Této výzvy se ujala naše členka, Mgr. Naďa Svobodová, která se úkolu výborně zhostila a napsala jak poutavý, tak zároveň poučný článek s tímto příhodným názvem:

Kočky – jak o ně pečovat

První část článku se týká převážně koček coby domácích mazlíčků. Paní Svobodová objasňuje zásady a principy adekvátní zdravé stravy, bezproblémového soužití s člověkem či vhodné zdravotní a veterinární péče. Pozornost je věnována i problematice kastrací. V druhé části článku se autorka zaměřila na informace ohledně ochrany a péče o opuštěné kočky a také nastínila, jakým způsobem fungují ochranářské dobrovolnické organizace, jako je právě naše Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat.

Článek si můžete přečíst zde