Partneři a projekty

Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí

Velice děkujeme odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje za poskytnutí dotace v roce 2023 ve výši 100 000 Kč na kastrace toulavých koček (dotační titul – Podpora kastrace koček na území Plzeňského kraje).


Úřad městského obvodu Plzeň 1

Rádi bychom vyjádřili velké díky i Úřadu městského obvodu Plzeň 1 za podporu naší činnosti v roce 2014, kdy jsme obdrželi částku 7 000,- Kč, a v roce 2022, kdy jsme získali částku 20 000 Kč. Velice též děkujeme za dotaci ve výši 20 000 Kč, kterou nám tento úřad přidělil v roce 2023.

Z těchto částek byl financován provoz našich depozit – nákup krmiva, steliva a úhrada veterinárních ošetření opuštěných koček, pro které hledáme nové domovy.


Úřad městského obvodu Plzeň 2

Velké díky patří Úřadu městského obvodu Plzeň 2, který nám na podporu naší činnosti v kalendářním roce 2023 věnoval dotaci ve výši 10 000 Kč, v roce 2022 dotaci ve výši 10 000 Kč, v roce 2021 částku 10 000 Kč, v roce  2019 dotaci 8 000,- Kč, v roce 2018 obnos ve výši 20 000 Kč, v roce 2017 částku v hodnotě 20 000 Kč, v roce 2016 dotaci 25 000 Kč a v roce 2014 částku ve výši 4000 Kč.

Tyto dotace byly využity na zajištění krmiva a steliva pro opuštěné kočičky z našich depozit.


Úřad městského obvodu Plzeň 3

Naše sdružení velice děkuje Úřadu městského obvodu Plzeň 3, který naši činnost finančně podpořil v letech  20122014, 2016–2017 a 2021–2023.

V roce 2013 se jednalo o částku 15 000 Kč, v roce 2014 o částku 10 000 Kč, v roce 2016 o částku 5 000 Kč, v roce 2017 o částku 15 000 Kč, v roce 2021 o obnos ve výši 20 000 Kč, v roce 2022 o částku 20 000 Kč a v roce 2023 o dotaci ve výši 30 000 Kč.

Tyto dotace byly využity na nákup krmiva a na veterinární ošetření opuštěných koček v našich depozitech.


Úřad městského obvodu Plzeň 4

Rádi bychom Úřadu městského obvodu Plzeň 4 vyjádřili velké díky za dotaci ve výši 25 000 Kč a mikrogrant ve výši 20 000 Kč (na nákup zdravotních testů a čipů pro kočky) – obě tyto částky jsme od úřadu UMO 4 získali v roce 2023.

Velice též děkujeme za poskytnutí mikrograntu ve výši 12 293 Kč a stejně tak za věcný dar v hodnotě 19 800 Kč. Obě tyto částky jsme na pomoc opuštěným kočkám obdrželi v roce 2022.

Jsme též velmi vděčni za štědrou podporu, která nám byla tímto úřadem v roce 2021 poskytnuta ve formě dotace v hodnotě 30 000 Kč a mikrograntu ve výši 13 969 Kč.

Velice rovněž děkujeme za finanční podporu ve výši 30 000 Kč37 451 Kč, kterou jsme od tohoto úřadu získali v roce 2020, za dotaci ve výši 12 537 Kč, kterou jsme od tohoto úřadu získali v roce 2019, a též za částky v hodnotách 18 000 Kč (z Odboru životního prostředí) a 10 000 Kč (mikrogrant), které jsme obdrželi v roce 2018.

Tyto dotace, mikrogranty i věcný dar byly využity v souladu se smlouvami, tj. na úhradu krmiva, steliva a veterinárního ošetření koček z našich depozit.


Dary věnované městskými obvody byly použity v souladu se smlouvami, tj. na úhradu krmiva, steliva a veterinárního ošetření koček z našich depozit.

Ostatní dary od drobných dárců využíváme výhradně pro potřeby zvířat v našich depozitech.


Nadace ČEZ a mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem

Naše velké díky patří nadaci ČEZ za štědrý dar ve výši 80 000 Kč, který jsme v roce 2023 obdrželi na úhradu veterinárních nákladů našich kočičích svěřenců.


Program Cesty k integraci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Veterinární náklady na léčbu Janka byly v roce 2022 finančně podpořeny z projektu v rámci programu Cesty k integraci Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové❤️


Veterinární ordinace na Slovanech – MVDr. Irena Aubrechtová

Pokud žijete v Plzni či blízkém okolí, doporučujeme Vám pro Vaše čtyřnohé miláčky využít služeb, které nabízí tato úžasná veterinární lékařka. S léčbou, kterou poskytuje, s jejím přístupem, snahou a i cenami jsme naprosto spokojeni a věříme, že i ostatním milovníkům kočiček, pejsků či jiných domácích mazlíčků bude tato ordinace plně vyhovovat.

Veterinární ordinace Na Slovanech
Kyjevská 106A
Plzeň – Slovany
326 00

Tel.: +420 734 801 759

Email: info@veterinanaslovanech.cz

Web: http://veterinanaslovanech.cz

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/veterinanaslovanech

Odkaz na mapu – zde.


Nakrm nás

Podpořit opuštěná zvířata můžete přímo z pohodlí domova. 😻 Na webové stránce www.nakrmnas.cz/ vyberete produkty, které byste chtěli kočičkám či pejskům bez domova věnovat, zvolíte vybraný spolek či útulek ze seznamu, objednávku uhradíte a o dodání krmiv do vybraného spolku či útulku se již postarají organizátoři. 😻 Bližší informace o fungování celého projektu naleznete zde.

Seznam výrobků, které by naše kočičky čekající na nové domovy uvítaly, naleznete na tomto odkazu. Projekt Nakrm nás můžete též sledovat na facebooku. Za jakýkoli nákup či podporu prostřednictvím tohoto projektu Vám předem moc děkujeme! ❤️

 


Běhejme a pomáhejme útulkům

V rámci tohoto úžasného projektu jsou po celé České republice organizovány charitativní akce, jejichž výtěžek je využit na podporu opuštěných zvířat. Podrobné informace o tomto projektu a též harmonogram plánovaných akcí naleznete na www.behproutulky.cz, doporučujeme též sledovat facebookovou stránku.

Jedním z klíčových počinů pořadatelů je též sbírka Den zvířat, která probíhá každý rok celé září až do 4. 10., kdy se slaví Mezinárodní den zvířat. Tato velká sbírková akce pomáhá nejen kočičím a psím útulkům, ale též zařízením pro týrané koně, hospodářská zvířata aj.


Projekt Click and Feed

Úžasný projekt Click And Feed pomáhá opuštěným zvířatům z útulků a dobrovolnických spolků z celé České republiky.

Pokud navštívíte web www.clickandfeed.cz, dozvíte se nejen o historii tohoto projektu, ale též i o tom, jak to celé funguje. Stačí kliknout myškou na konkrétní tlačítko na tomto webu a tím naplníte mističku. Kliknutí se sčítají a na konci měsíce se vyhodnotí, kolik mističek to ten daný měsíc „hodilo“. Hlavní sponzor, výrobce krmiv pro zvířata Brit, poté dodá zdarma krmivo v daném množství do vybraných útulků či depozit. Přijede kamion a vyloží papání – každý týden jinde, každý týden pro radost pejsků a kočiček. A též pro radost nás všech, kteří již pravidelně klikáme. Zde se můžete podívat na to, které útulky či spolky byly v minulých měsících obdarovány a kolik krmiva společnost Brit v jednotlivých měsících zdarma věnovala.

A co vy? Přidáte se od zítřka? 🙂 Na váš email si každý den můžete nechat zaslat připomenutí, že máte kliknout a tím mističku naplnit. Pokud byste rádi vypomohli s propagací tohoto projektu, můžete si stáhnout tento Click and Feed leták, vytisknout jej a vyvěsit, kde uznáte za vhodné.

Fotografie krmiva, které jsme z projektu Click and Feed obdrželi:


Expodum.cz – prodej rychle rozkládacích stanů

Moc nás těší spolupráce se společností Expodum.cz, která nabízí rozkládací nůžkové stany a která nám ochotně jeden ze svých stanů zdarma věnovala. Bez problémů se tak budeme moci zúčastňovat venkovních charitativních akcí, za což společnosti Expodum.cz velice děkujeme.

 


Národní registr majitelů zvířat

Projekt PES 2011 – čipování našich depozitních koček

Navázali jsme spolupráci s Národním registrem majitelů zvířat, resp. jsme se zapojili do projektu PES 2011, díky němuž jsme získali možnost čipovat kočičky z našich depozit pomocí mikročipů za zvýhodněných finančních podmínek. Do tohoto projektu se zapojila řada útulků a neziskových organizací pomáhajícím opuštěným zvířatům.

Útulkům a spolkům pečujícím o opuštěná zvířata jsou v rámci tohoto projektu poskytnuty mikročipy švýcarské značky Datamars. Tyto mikročipy za dotovanou cenu 120 Kč si hradí každý útulek z finančních darů či vlastních prostředků, anebo je může získat zcela zdarma díky sponzorům. Samozřejmostí je registrace do NRMZ (Národního registru majitelů zvířat) zdarma s tím, že jako první majitel je vždy registrován útulek. Při předání novému majiteli jsou pak zaregistrovány i údaje o majiteli. Zápisy změn jsou též zdarma.

Bližší informace o tomto projektu se můžete dozvědět zde. Národní registr majitelů zvířat má i vlastní facebookovou stránku.


Síťování oken – firma K9 z Prahy

Dne 10. 10. 2014 dostali kočičáci v depozitu u Pavlíny krásný dárek: firma K9 z Prahy do oken v depozitu instalovala sítě, které umožňují kočičákům větrat se u okna v pohodě a bezpečí. A to vše pouze za cenu materiálu. 🙂

Velmi děkujeme za tento sponzorský dar a firmu K9 můžeme tedy jen a pouze doporučit!


Partneři, kteří nám pomáhají hledat domov pro kočky z našich depozit

Kočky online – portál informující o nabídce opuštěných koček v rozličných organizacích v České republice.


Partnerské odkazy

Svoboda zvířat – naše mateřská organizace věnující se ochraně práv zvířat a sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopako.vatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem.

Devět životů – občanské sdružení zabývající se ochranou opuštěných zvířat podobně jako my, které pro obdobné spolky a sdružení pravidelně dvakrát ročně nezištně organizuje charitativní akci Kočičí přání ve prospěch opuštěných koček z celé České republiky. Jsme tomuto sdružení velmi vděčni za to, že se této charitativní akce můžeme také zúčastňovat.