Internetová sbírka Den zvířat (11. 10. – 31. 12. 2022)

Vzhledem ke složité finanční situaci mnoha subjektů pomáhajícím opuštěným zvířatům v rámci České republiky se spolek Běhejme a pomáhejme útulkům i v letošním roce rozhodl uspořádat úžasnou sbírku Den zvířat, jejíž cílem je získání finančních prostředků pro psí i kočičí útulky a též pro zařízení pomáhající týraným koním a jiným hospodářským zvířatům.

Původním záměrem pořadatelů bylo vytvořit pro opuštěná zvířata sbírku podobnou sbírce „Tříkrálové“, kterou lidé podporují, věří jí a nebojí se o svůj příspěvek.

Letošní sbírka probíhá od 11. 10. do 31. 12. 2022 a po jejím ukončení bude celkový výtěžek rozdělen rovnoměrně mezi všech 119 zapojených subjektů. ❤️

Do sbírky se můžete připojit buď tak, že přispějete na portálu donio.cz, anebo můžete svůj finanční příspěvek zaslat přímo na transparentní účet spolku, tj. 2901198295 / 2010.

Velice nás potěší, pokud se přidáte a tuto skvělou sbírku podpoříte. Za Vaši podporu Vám předem mockrát děkujeme! ❤️